Page 1


Page 1
Page 1
Page 1

Stop !

Balbuzard en de sleutels

van de kennis


thema :

pedagogisch verhaal dat zich afspeelt rond gevolgen en menselijke oorzaak van klimaatverandering. Het verhaal stelt het werk van professor Claude Lorius, glacioloog, van het Centre national de la Recherche Scientifique (CNRS) in kindertaal voor.

  

Mysterie ... voor Mister H.

thema :

verhaal waarin men meer te weten komt over poolwetenschappers op de nieuwe Antarctica-basis

De Tovenaar van het Ijsparadijs


thema : ontdekking dat er naast het CO2, dat gedeeltelijk voortgebracht wordt door onze manier om energie te verbruiken, een ander gas bestaat met een broeikaseffect en dat evenveel bijdraagt tot het opwarmen van het klimaat. Het is het methaan dat een opwarmingscapaciteit heeft die 25 keer hoger ligt dan van het CO2.Dit gas wordt voor een deel voortgebracht door bacteriën en zit grotendeels vast in de bevroren grond van de poolstreken.

    

? !  ?

De Windprins en de Zeeslang


thema :


ontdekking van een hernieuwbare energie opgewekt
door de beweging van de golven

De Rebellie van de Oceaan


thema :


verhaal om te laten begrijpen dat te veel CO2 uitstoten
in de atmosfeer het evenwicht verstoort van de oceaan
en van het leven erin